Tanıtım

Arkeoloji Bölümü Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesinde 2003 yılında Yüksek Lisans eğitimine, 2005 yılında ise Doktora eğitimine başlanmıştır.

Bölüm, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa lisans öğrencisi alımıyla eğitime başlamış olup 2015 yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir.

Bölümümüzde normal öğretim öğrenci kontenjanı 36’dır. Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerimiz zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler almak suretiyle mezun olabilmek için 132 yerel krediyi, 240 AKTS kredisini toplamak zorundadır.

Bölüm dersleri bütünleşik bir Arkeoloji programı çerçevesinde düzenlenmiş olup, Tarihöncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim dallarındaki uzman öğretim üyelerine sahip olan  bölümümüzde, ders programı üç ana bilim dalından da dersler içermektedir.

Anadolu, Mezopotamya, Yakındoğu, Yunan ve Roma kültür çevrelerinin arkeolojisi ve kültür tarihleriyle ilgili dersler ağırlıkta olmakla birlikte, Mısır, İran, Orta Asya ve Kafkas arkeolojisi ile ilgili dersler de verilmektedir.

Bölümümüz misyonu arkeoloji alanında uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu kapsamda şartları uygun olanlar Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman ve Öğretim Görevlisi olarak çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleştirilebilmektedir. Akademisyenlik dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve müzelerde görev alabilmektedir.

Bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirmek kaydıyla Arkeoloji Anabilim Dalında lisans üstü eğitim yapabilmektedirler.

Bölümün vizyonu Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda, çeşitli dil ve kaynak dillerini bilen, teknik bilgilere sahip ve bilgisayar teknolojisinden gerektiği gibi yararlanan, işini severek yapan arkeologlar yetiştirmektir.