Öğrenciler Tarafından Kullanılacak Formlar

Referans KoduBelgenin Adı

Ö-001

Öğrenci Belgesi İstem Dilekçesi 

Ö-002

Ek Süre İstem Dilekçesi   (30.05.2012 tarih ve 28308 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğimiz gereği öğrencilerin ek süre taleplerini gerektiren durum bulunmamaktadır. Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.)

Ö-003

Öğrenime Ara Verme İstem Dilekçesi

Ö-004

Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

Ö-005

Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi

Ö-006

Askerlik Sevk Tehiri İptal İstemi Dilekçesi

Ö-007

Muayene İstem Dilekçesi

Ö-008

Arşiv/Kütüphane Çalışması İzin İstem Dilekçesi

Ö-009

Not Döküm Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-010

Tez Danışmanı İstem Dilekçesi

Ö-011

Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Geçici Belgesi İstem Dilekçesi

Ö-012

Diploma İstem Dilekçesi

Ö-013

Doktora Ara Rapor Hazırlama Formu

Ö-014

Savunma Sonrası Tez Teslim Formu

Ö-015

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

Ö-016

Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Formu

Ö-017

Yüksek Lisans Tez Konu Önerisi Formu

Ö-018

İlişik Kesme Dilekçesi

Ö-019

Kesin Kayıt Formu

Ö-020

Kesin Kayıt İstem Dilekçesi

Ö-021

Sağlık Raporu Teslim Dilekçesi

Ö-022

Yüksek Lisans / Doktora Kesin Kayıt Formu

Ö-023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu İstem Dilekçesi

Ö-024

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bilgi Formu

Ö-025

Tez Konu Değişikliği İstem Dilekçesi

Ö-026

Ad/Soyad/Yaş Değişikliği Bildirim Formu

Ö-027

Adres ve İletişim Bilgileri Değişikliği Bildirim Dilekçesi

Ö-028

Askerlik Terhis Bildirim Dilekçesi

Ö-029

Yabancı Uyruklu Öğr. Doktora Yeterlik Sınavı Öncesi Türkçe Dil Sınavı İstem Dilekçesi

Ö-030

Doktora Tez Konu Önerisi Formu

Ö-031

Bilimsel Araştırma Projesi Başvuru Formu