Referans KoduBelgenin Adı
A-001 Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Değerlendirme Formu
A-002 Doktora /Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Formu
A-003 Doktora /Sanatta Yeterlik Komitesi Sınav Değerlendirme Formu
A-004 Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü Sınavı Değerlendirme Formu
A-005 Tez Değerlendirme Formu
A-006 Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Raporu Formu
A-007 Danışman Çekilme ve Yeni Danışman Öneri Formu
A-008 Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu
A-009  
A-010 Uzmanlık Alanı Dersi Değerlendirme Formu
A-011 Uzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu
A-012 Ünvan Değişikliği Bildirim Formu
A-013 Soyadı Değişikliği Bildirim Formu
A-014
A-015
A-016 Tez Jüri Üyesi Öneri Formu
A-017 Ek Sınav Not Cetveli
A-018 AKTS Türkçe Örnek Form
A-019 AKTS İngilizce Örnek Form